Textielkunst met gekleurde karakters van wollen dekens opgesteld op houten vloer. Geborgen herinneringen (Salvaged memories) door Jeanne de Bie.

Geborgen herinneringen. Salvaged memories.

Deze installatie verbeeldt mijn verhaal, een persoonlijke geschiedenis. Met dit werk geef ik mijn herinneringen een huid. Alle toegepaste dekens bezitten lading en hebben daarmee een eigen karakter. Er zijn meerdere opstellingen mogelijk: stapeling, verschillende posities en verhoudingen ten opzichte van elkaar. Maar steeds maakt een karakter deel uit van een groter geheel.

Installatie: in deze opstelling liggen de deken-karakters, gegroepeerd en aaneengesloten bij elkaar. Ze zijn 10 x 10 en 6 cm hoog. De totale oppervlakte is ongeveer 3 bij 2 meter.

 Rood met beige karakter van wollen deken uit  ‘Geborgen herinneringen’ (Salvaged memories) van Jeanne de Bie textielkunst over verleden
Textielkunst met gekleurde karakters van wollen dekens opgesteld als torens. Getiteld ‘Geborgen Herinneringen’ door Jeanne de Bie.
Textielkunst met gekleurde karakters van wollen dekens opgesteld op houten vloer. Geborgen herinneringen (Salvaged memories) door Jeanne de Bie.